Medarbejdere

Hos Rota A/S ser vi medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource og er stolte af, at vi beskæftiger de dygtigste mennesker i branchen. For at fastholde dem og tiltrække nye dygtige hoveder, fokuserer vi hele tiden på at skabe en attraktiv arbejdsplads med gode samarbejdsrelationer, hvor vores medarbejdere kan levere en effektiv arbejdsindsats og løbende udvikle deres faglige og personlige kompetencer.

Vi investerer derfor mange ressourcer i uddannelse og opkvalificering, så medarbejdernes viden og faglige niveau altid modsvarer markedets krav. Rent organisatorisk er vi en meget flad og fleksibel organisation, hvor beslutninger og initiativer kan tages på alle niveauer. Medarbejderne behandles individuelt og efter behov og vi vægter personalets trivsel og velvære før løn og materielle goder.